5781031392247808
Jamieson 維他命C+接骨木軟糖110粒 (現貨) Jamieson係加拿大制造,品質一向有保證👍🏻仲平過香港好多‼️ 流感高峰期,好多媽媽都會俾小朋友食接骨木,幫小朋友天然打底,增強免疫力💪🏻 在出現上呼吸道症狀時,服用接骨木有助減少症狀持續時間和嚴重程度👍🏻 ✅ 有助於緩解感冒症狀 ✅ 幫助日常免疫支持 ✅ 抗氧化劑的來源,以保持身體健康 ✅ 幫助傷口癒合 ✅ 含 Product #: qutiebaby-Jamieson 維他命C+接骨木軟糖110粒 (現貨) 2023-08-07 Regular price: $HKD$109.0 Available from: QutieBaby 嬰兒用品及生活百貨In stock