5024889324044288
Pilot Ink x Miffy 神奇水畫筆地氈 (現貨) Pilot Ink X Miffy 神奇水畫筆地氈 (1歲以上) ⭕ 入水就可以畫, 唔需要任何顏料, 好玩又環保方便 ⭕ 附有圓形手柄的筆, 另外附有印仔及印墊配件 ⭕ 可以摺疊收起, 收納方便 👋 優惠期間, 另外送多一支代用筆 ✅ 玩法: 只需將清水倒入枝筆度,BB在畫板上畫,大約15分鐘左右畫左嘅嘢就會自動 Product #: qutiebaby- Pilot Ink x Miffy 神奇水畫筆地氈 (現貨) 2024-12-03 Regular price: $HKD$245.0 Available from: QutieBaby 嬰兒用品及生活百貨In stock